ARTISTES

TramuntanArt 2022

Anna Pibernat

Títol: Sèseli de Farreny
Tècnica: Instal·lació

La Sèseli de Farreny és una espècie endèmica del cap de Creus amenaçada i catalogada en perill d’extinció i que no es troba enlloc més del món. Els episodis forts de tramuntana provoquen l’assecament prematur i la dispersió dels seus fruits. És la planta més adaptada al vent i a la salinitat i no es troba enlloc més del món.