ARTISTES

TramuntanArt 2022

Ares

Títol: “Columna de llum”
Tècnica: Escultura

L’escultura “Columna de llum” és un captador de raigs solars que vol atrapar les llums del sol que van variant al llarg del dia, dels blaus matinals als taronges dels vespres, per reflectir-les i oferir-les als ulls curiosos.