ARTISTES

TramuntanArt 2022

Joan Molins

Títol: Bufa
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura