ARTISTES

TramuntanArt 2022

Marta Casas

Títol: El vent i el mar; escenaris privilegiats
Tècnica: Instal·lació