ARTISTES

TramuntanArt 2022

Mercè Riba

Títol: Afectes
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura

A manera d’un gallet que el vent fort pot fer girar sobre el pilar de ferro, represento els esforços d’una dona per donar resposta a tots els seus afectes.