ARTISTES

TramuntanArt 2022

Montse Pons

Títol: Espai imaginat
Tècnica: Instal·lació

L'obra consta d'un díptic principal que permet traspassar fustes construïnt un habitacle on la tramuntana pugui jugar- hi.