ARTISTES

TramuntanArt 2022

Rata con corbata

Títol: El vent mou les coses
Tècnica: Pintura Mural