ARTISTES

TramuntanArt 2022

Samuel Salcedo

Títol: About memories IV
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura