ARTISTES

TramuntanArt 2022

Tanet Canet

Títol: Desafiant al vent
Tècnica: Escultura

Els castells, la construcció humana que desafía alt vent.