ARTISTES

TramuntanArt 2023

Ares i Laia Vaquer

Títol: La sonora
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura

La Sonora és una peça de ferro amb forma de cadira i núvol. Es vol fer visible el vent d'una forma plàstica i Sonora.
Del repòs i la plàstica a l'acció i el so.