ARTISTES

TramuntanArt 2023

Cosme

Títol: Libra
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura