ARTISTES

TramuntanArt 2023

Emili Armengol

Títol: Esclafit
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura