ARTISTES

TramuntanArt 2023

Jaume Vallverdú

Títol: Una llarga vida
Tècnica: Escultura