ARTISTES

TramuntanArt 2023

Joan Oliver López

Títol: Puu
Tècnica: Instal·lació

0