ARTISTES

TramuntanArt 2023

Jordi Bonareu

Títol: Foc de tramuntana
Tècnica: Escultura

0

Representació de la natura després del foc de tramuntana.