ARTISTES

TramuntanArt 2023

Juan de la Cruz

Títol: Venus
Tècnica: Escultura