ARTISTES

TramuntanArt 2023

Lucile Coste

Títol: El viento interior
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura