ARTISTES

TramuntanArt 2023

Montse Pons

Títol: Fragments espaials
Tècnica: Instal·lació