ARTISTES

TramuntanArt 2023

núriaPallisera

Títol: Silènci
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura