ARTISTES

TramuntanArt 2023

núriaPallisera

Títol: Silènci
Tècnica: Escultura

  • Tipus d'obra
    • Escultura