ARTISTES

TramuntanArt 2023

Oriane Meurant

Títol: Aurora
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura