ARTISTES

TramuntanArt 2023

Silvia Juez

Títol: Dona natura
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura