ARTISTES

TramuntanArt 2023

Silvia Juez

Títol: Dona natura
Tècnica: Escultura

  • Tipus d'obra
    • Escultura