ARTISTES

TramuntanArt 2023

Susana Sanchez Fosalba

Títol: Tramuntana 42.2888º N, 3.2780º e
Tècnica: Escultura