ARTISTES

TramuntanArt 2023

Teresa Riba

Títol: Tocant l’aigua, II
Tècnica: Escultura

Tipus d'obra
  • Escultura