ARTISTES

TramuntanArt 2023

Viola Hoffmann

Títol: Tocats per la tramuntana
Tècnica: Instal·lació