ARTISTES

TramuntanArt 2024

Artigasplanas

Títol: Wind
Tècnica: Escultura

0