ARTISTES

TramuntanArt 2024

Celeste Moreno

Títol: Fragments fragmentats en fragments
Tècnica: Escultura

0
  • Tipus d'obra
    • Escultura