Bases legals

Bases de participació
XI edició del Tramuntanart 2022, El Port de la Selva, del 25 de juny fins al 3 de juliol.

Participants
Hi haurà un màxim de 25 artistes participants. Hi podran participar artistes de qualsevol edat i país. Totes les activitats es faran a l'exterior, les obres participants seran de les disciplines d'escultura, instal·lació i pintura mural.

Temàtica
La tramuntana i les seves conseqüències.

Requisits
Els projectes hauran de ser originals i tenir la tramuntana com a element principal, hauran de preveure la resistència a la intempèrie durant els nou dies de durada del festival. 
Les obres presentades han de mesurar com a mínim 200 x 200 cm (aproximadament) i han de poder ser exposades a l'aire lliure. L'artista juntament amb els ajudants de muntatge,  facilitats per l’organització, s'encarrega que aquesta estigui ben subjecte per poder aguantar les adversitats meteorològiques de la zona.
L'artista ha de ser present el dia de la inauguració.
-Pintura mural s'ha de presentar un petit projecte, es pot fer a la mateixa fitxa d'inscripció. 
Es posarà a disposició dels artistes una quantitat de pintura determinada. Cada projecte presentat s'analitzarà per veure què requereix. L'espai destinat a cada artista es valorarà en funció del projecte. Les obres es podran fer durant la setmana del Tramuntanart, des del 25 de juny fins al 3 de juliol.
-Escultura, instal·lacions i altres tècniques. Mesura mínima de 200 x 200 cm. Exposició exterior.

Sol·licituds i Terminis
La inscripció és gratuïta i obligatòria.
La sol·licitud de participació la trobareu a la pàgina web tramuntanart.cat.  En cas de participar hauran d’omplir el formulari i enviar-lo al correu electrònic nuriatramuntanart@gmail.com abans del dia 15 d’abril de 2022 a les 23:59.
És necessari presentar una fotografia en format JPG o TIF (300dpi) i la fitxa tècnica per al catàleg.  Poden enviar les fotografies a través del mateix correu. 

Muntatge-Desmuntatge
El muntatge de les peces es farà a partir de les 10 h del dissabte 25 al matí, en cas de necessitar un muntatge particular es parlarà amb l'organització. Cada artista és el responsable del muntatge i desmuntatge de la seva obra. Cal deixar el lloc ocupat en bones condicions.
Totes les obres han d'estar muntades a les 17 h del dissabte 25 de juny, excepte les pintures murals.
Les obres estaran exposades des del dissabte 25 de juny fins al diumenge 3 de juliol a les 18 h.

Transport
En cas que sigui necessari i imprescindible, l'organització pot organitzar el transport de l'obra.

Jurat
El Jurat està format per un conjunt de persones relacionades amb l'arquitectura, el disseny i l'art, aquest farà una selecció de totes les obres i abans del dia 22 d’abril es notificarà a cada artista si la seva proposta ha estat seleccionada.

Difusió
S'editarà un Catàleg i un plànol amb el programa del Tramuntanart, la ubicació de cada obra i les dades de l'artista. S'enviarà a cada artista una versió digital, juntament amb una invitació per reenviar a qui ho cregui convenient.
Es farà difusió de la mostra als mitjans de comunicació i dels artistes individualment a les xarxes socials així com a la pàgina web.

Venda d'obres
Les obres exposades no es poden retirar de l'exposició fins a l'acabament de la mostra. No hi ha una remuneració econòmica per la participació. Les obres podran vendre's per compte de l'artista, l'organització no hi intervindrà. Cada artista pot portar informació, catàlegs, etc. que pot deixar en els punts d'informació.

Punt d'informació
Es facilitarà un punt d'informació, ubicat a l'ajuntament del Port de la Selva des d'on s'exposaran els catàlegs i els plànols, així com les targetes dels artistes per la seva difusió, venda o informació.

Inauguració
La inauguració estarà sotmesa a les mesures de seguretat vigents en aquell moment, derivades de la covid-19.


Els artistes que no hagin recollit l'obra abans de 30 juliol entenem que renuncien a l'obra i la cedeixen a l’ajuntament del Port de la Selva.

La participació en aquesta mostra artística implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases.