Bases legals

Bases de participació
XII edició del Tramuntanart 2023, El Port de la Selva, del dissabte 24 de juny fins  diumenge 16 de juliol.


1-Participants.

Podran participar en aquesta convocatòria artistes majors de 18 anys, amb les disciplines d’escultura, instal·lació o pintura mural. El total d’artistes no pot superar als 45 participants. Les obres hauran de ser originals i no podran haver estat exposades públicament amb anterioritat. La participació en aquesta mostra  suposa la total acceptació d’aquestes bases i la conformitat amb la decisió del jurat.

2-Tema
La tramuntana i les seves conseqüències.

 3- Zones d’exposició

Fotografies disponibles a la pàgina web a l’apartat ESPAIS “zones d’exposició”

 Escultura i instal·lació

Ajuntament · Passeig mil·lenari  (25 obres gran format ) · Port de Reig fins al club Nàutic

Pintura mural

2 Parets del Moll Gros · 2 Parets de cal Nin (principal i posterior)Paret lateral de cals Mestres.

 L’organització es fa càrrec de l’ordre i el posicionament de les obres en funció a les seves característiques, forma, pes i volum.

4- Requisits

Els projectes hauran de ser originals i tenir la tramuntana com a element principal.

Totes les obres i les activitats aniran exposades  a l'exterior.

Els projectes hauran de preveure la resistència a la intempèrie durant els  dies de durada de la mostra.

L'artista s'encarrega que aquesta estigui ben subjecte per poder aguantar les adversitats meteorològiques de la zona i serà ell/ella qui es farà responsable de la seva obra.

L'artista ha de ser present el dia de la inauguració.

 5- Documentació que cal presentar

Per al visionat i la possible selecció de les obres per part del jurat, les persones participants s’hauran d’inscriure a la pàgina web tramuntanart.cat  abans del dia 15 d’abril de 2023, on hauran d’emplenar el formulari  que consta de: dades personals, fitxa tècnica de l’obra, una breu memòria i una imatge de l’obra que es vol presentar amb una resolució de 300 ppp en format TIFF o JPG. Per la disciplina de Pintura Mural també  s’haurà de presentar un projecte (dibuix, croquis, muntatge...) Per qualsevol consulta sobre el procés d’inscripció, contacteu amb Núria Pallisera.  Correu electrònic nuriatramuntanart@gmail.com / telèfon: 651 616 555 (tardes)

 6- Dimensions i característiques tècniques.

-Pintura Mural

La pintura va a càrrec de l’artista

L'espai destinat a cada artista es valorarà en funció del projecte.

Les pintures murals es realitzaran del 12 al 23 de juny una setmana anterior a la inauguració del  Tramuntanart.

La pintura romandrà exposada dos anys. Posteriorment la paret serà reutilitzada per una propera edició.

-Escultura / instal·lació .

Mesura mínima de 200 x 200 x 200 cm. Exposició exterior.

L’escultura ha de suportar les adversitats meteorològiques de la zona.

L’artista es fa càrrec i vetlla per la seguretat de la seva obra.

7- Jurat i selecció de les obres

El Jurat està format per un conjunt de persones relacionades amb l'arquitectura, el disseny i l'art. D’entre les obres rebudes, el comitè d’organització i el jurat n’efectuarà la selecció.

Els criteris de valoració dels projectes es resoldran en funció a la presentació de tots els documents i materials sol·licitats a la convocatòria; la qualitat del producte presentat; l’originalitat, la innovació i la contemporaneïtat; i la relació i l’interès del projecte.

L’organització es posarà en contacte amb els artistes seleccionats a través d'un correu electrònic el dia 24 d’abril de 2023.

 8- Muntatge-Desmuntatge
El muntatge de les peces es farà a partir de les 10 h del dissabte 24, al matí. En cas de necessitar un muntatge particular es parlarà amb l’organització. Cada artista és el responsable del muntatge i desmuntatge de la seva obra. Cal deixar el lloc ocupat en bones condicions. Totes les obres han d'estar muntades a les 18 h del dissabte 24 de juny.
Les obres estaran exposades des del dissabte 24 de juny fins al diumenge 16 de juliol a les 18 h.

9- Transport
En cas que sigui necessari i imprescindible, l'organització pot organitzar el transport de l'obra a un radi màxim de 100 km.

10- Difusió
S'editarà un Catàleg digital  i un plànol amb el programa del Tramuntanart, la ubicació de cada obra i les dades de l'artista.

S'enviarà a cada artista una versió digital, juntament amb una invitació per reenviar a qui ho cregui convenient.
Es farà difusió de la mostra als mitjans de comunicació i dels artistes individualment a les xarxes socials així com a la pàgina web.

11- Venda d'obres
Les obres exposades no es poden retirar de l'exposició fins a l'acabament de la mostra.

Les obres podran vendre's per compte de l'artista, l'organització no hi intervindrà.

Cada artista pot portar informació, catàlegs, etc. que pot deixar en els punts d'informació.

12- Punt d'informació
Es facilitarà un punt d'informació, ubicat a l'ajuntament del Port de la Selva des d'on s'exposaran els plànols, així com les targetes dels artistes per la seva difusió, venda o informació.

13- Inauguració
La inauguració es farà al passeig mil·lenari a les 20h amb la presentació per part de l’Alcalde i els membres de l’organització.

 

 

Els artistes que no hagin recollit l'obra abans de 30 juliol entenem que renuncien a l'obra i la cedeixen a l’ajuntament del Port de la Selva.

La participació en aquesta mostra artística implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

Per qualsevol consulta sobre el procés d’inscripció, contacteu amb: Núria Pallisera · Telèfon: 651 616 555 ·  Correu electrònic: nuriatramuntanart@gmail.com