ARTISTES

TramuntanArt 2023

Josep Canet

Títol: El primer peregrí
Tècnica: Escultura

0

Al·legoria sobre el vent definint-lo com al primer peregrí que va sortir d'aquestes terres cap a Sant Jaume.