ARTISTES

TramuntanArt 2023

Lluís Cera

Títol: Aferrada al vent
Tècnica: Escultura

0